Vaši proizvodi i tip pakovanja

Boce do 250 ml
Boce u prehrambenoj industriji
Boce u petrohemijskoj industriji
Boce za kućnu hemiju
Kese – jastučaste, sa faltom, stabilo
Kesice