Monoblok za tečne proizvode

Serija MB i MBD – od izučavanja naprednih tehnoloških rešenja, do umešnosti izrade svakog detalja. Serija MB je kapaciteta do 1.500 b/h, dok je serija MBD do 3.000 b/h. Naše monoblok mašine su razvijane i razvijaju se u saradnji sa našim kupcima i njihovim tehnolozima.
Konstruisane su za boce od 10ml – 500ml u zavisnosti od zahteva. Pogodan za većinu tečnih proizvoda kao što su sirupi, kapi, parfemi, šamponi, injekcioni rastvori, rakija, tinkture itd.

Od čega je izrađen monoblok?

Monoblok je izrađen od stabilne noseće konstrukcije i rama od nerđajućeg čelika sa pleksijem.
Mašina je kompaktna – konstrukcija mašine je manja i omogućava postavljanje mašine u čistu sobu manjih dimenzija, kao i postavljanje manje laminarne komore iznad monobloka, čime je finansijski isplativija za kupca.
U osnovnoj verziji monoblok mašine su sa klipnim pumpama.
Princip doziranja je volumetrijski ,tj. dozira se definisana zapremina.
Klipne pumpe su konstrukcijski izvedene preko tri klamp spojnica, tako da su lako rastavljive i omogućavaju brže i lakše održavanje.

Upravljanje procesom rada preko PLC-a

 Progresivno podizanje i spuštanje dozirnih cevčica.
Postavljanje zatvarača u prolazu ili postavljanje cilindrom, pick and place.
Predlažemo odgovarajući sistem orijentacije i selekcije zatvarača u zavisnosti od tipa zatvarača.
Zatvaranje zatvarača se vrši preko servo motora sa detekcijom momenta zatvaranja.
Sve funkcije koje mašina obavlja kao što su transport boca, zatvarača, postavljanje zatvarača, izvršenje funkcija itd. su praćene odgovarajućim senzorskim podsistemom.
Upravljanje procesom rada preko PLC-a, sa ugrađenim SIEMENS HMI-om.
Najbolji materijali osiguravaju maksimum kvaliteta i visoku tačnost.
Tačno mehaničko i električno uputstvo, sertifikati materijala.
Brza i laka izmena delova pri prelasku sa formata na format.

Opciono

Odbacivanje nekorektnih boca
Doziranje preko masenih merača
Doziranje preko magnetnih merača
Težinski kontrolni sistem koji meri praznu bocu na ulazu i meri napunjenu bocu na izlazu sa povratnom spregom u smislu korekcije dozirnog sistema (checkweighing)
Infeed sto na ulazu za autodopunu prazne amabalaže i sabirni sto za gotov proizvod
Validaciona dokumentacija IQ i OQ
Monitoring sistem (daljinski pristup upravljačkim i kontrolnim sistemima mašine)
Etiketiranje
Ink jet printer
Inspekcijski sistem za pravilno postavljanje zatvarača i inspekcija prisustva etikete i ispisa Ink Jet štampača
(sa mehanizmom za odbacivanje nekorektnih boca)