Monoblok za pakovanje praškastih proizvoda

Monoblok mašina za doziranje praškastih proizvoda je konstruisana tako da zadovoljava visoke standarde i relevantne regulative u farmaceutskoj industriji. Svi delovi u kontaktu sa proizvodom su napravljeni od FDA odobrenih materijala i isporučuju se sa odgovarajućim serfikatima.
Delovi su konstruisani tako da budu lako rastavljivi i laki za održavanje.

GMP standard

Mašina je osmišljena u saglasnosti sa GMP standardima .
Posebna pažnja je posvećena ergonomiji i time se održava stalna vizuelna kontrola svih faza procesa i osigurava lak pristup svim delovima mašine.
Parametri mogu da se podešavaju, memorišu preko operacionog panela – Praćenje proizvodnje to osigurava standardizaciju procesa rezultujući postizanju viših nivoa efikasnosti i kvaliteta procesa.
Kapacitet do 3.000 b/h.
Monoblok je izrađen od stabilne noseće konstrukcije i rama od nerđajućeg čelika sa pleksijem.
Dozirni sistem je sa pužnim dozatorom.
Pogon pužnog dozatora je servo motor.
Pužni dozator ima svoj prijemni koš sa mešačem.

Proces rada preko PLC-a

Postavljanje zatvarača u prolazu ili postavljanje cilindrom, pick and place.
Predlažemo odgovarajući sistem orijentacije i selekcije zatvarača u zavisnosti od tipa zatvarača.
Zatvaranje zatvarača se vrši preko servo motora sa detekcijom momenta zatvaranja.
Sve funkcije koje mašina obavlja kao što su transport boca, zatvarača, postavljanje zatvarača, izvršenje funkcija itd. su praćene odgovarajućim senzorskim podsistemom.
Upravljanje procesom rada preko PLC-a, sa ugrađenim SIEMENS HMI-om .
Najbolji materijali osiguravaju maksimum kvaliteta i visoku tačnost.
Tačno mehaničko i električno uputstvo, sertifikati materijala.
Brza i laka izmena delova pri prelasku sa formata na format.

Opciono

Odbacivanje nekorektnih boca
Doziranje preko masenih merača
Doziranje preko magnetnih merača
Težinski kontrolni sistem koji meri praznu bocu na ulazu i meri napunjenu bocu na izlazu sa povratnom spregom u smislu korekcije dozirnog sistema (checkweighing)
Infeed sto na ulazu za autodopunu prazne amabalaže i sabirni sto za gotov proizvod
Validaciona dokumentacija IQ i OQ
Monitoring sistem (daljinski pristup upravljačkim i kontrolnim sistemima mašine)
Etiketiranje
Ink jet printer
Inspekcijski sistem za pravilno postavljanje zatvarača i inspekcija prisustva etikete i ispisa Ink Jet štampača
(sa mehanizmom za odbacivanje nekorektnih boca)